Khách hàng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 500GB lỗi đầu đọc

Ngày 9/3/2016 chúng tôi tiếp nhận 1 bưu phẩm được gửi từ Quảng Bình của a.Mừng – 0912515385 yêu cầu khôi phục dữ liệu. Bên trong bưu phẩm là ổ cứng western 500GB. Kiểm tra tình trạng ổ cứng ...

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB lỗi cơ – 11/3.

Ngày 10/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cho bạn Sáng – 0972295645. Ổ cứng được mang đến trogn tình trạng không nhận. Qua kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. ...

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB mất phân vùng – 10/3

Sang 10/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB của a. BÌnh – 01656101367. Ổ cứng bị mất phân vùng dữ liệu. Kĩ thuật đã lấy lại dữ liệu ngay trong ngày và ...

Khôi phục dữ liệu ổ cưnngs Hitachi 320GB gộp ổ – 10/3

Ngày 10/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB của chị Ly – 0913694389. Ổ cứng cài WIn lỗi dẫn đến gộp ổ. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong ngày. Chiều ...

Cứu dữ liệu thẻ nhớ bị xóa nhầm mất dữ liệu

Ngày 10/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu thẻ nhớ của bạn Phương – 0909569868. Thẻ nhớ lexar mất dữ liệu do xóa nhầm. Dữ liệud dược bàn giao trong ngày

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Vaio 500GB mất dữ liệu

Ngày 7/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng máy laptop Vaio 500GB của a.Tuấn – 0975244757. Ổ cứng bị mất dữ liệu ổ D do xóa nhầm. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ...

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 750GB lỗi cơ

Ngày 5/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 750GB cho a.Nam – 0938267188. Ổ cứng không nhận do lỗi cơ. Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. ...

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB lỗi cơ – 5/3

Ngày 4/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 80GB. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận, qua kiểm tra xác đinh ổ bị lỗi cơ. Kĩ thuật đã tiến hành ...

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 80GB lỗi đầu từ – 5/3

Ngày 5/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 80GB của bạn Linh ( 0973212337). Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận, thi thoảng phát ra tiếng kêu. Qua kiểm tra, kết ...

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop gộp ổ đã bị can thiệp

Ngày 03/03/2016 chúng tôi tiếp nhận 1 HDD máy laptop  320GB của a Dũng (0917281785) với mong muốn phục hồi dữ liệu. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng cài win lỗi dẫn đến gộp ổ. Sau đó đã ...

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB lỗi đầu từ – 4/3

Ngày 3/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Toshiba 320GB của bạn Hải (0915959561). Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận, thi thoảng có tiếng kêu. Sau khi kiểm ...

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi cơ – 4/3

Ngày 04/3/2016 chúng tôi đón một vị khách từ Nghệ An với mong muốn cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB. Ổ cứng của a được mang đến trong tình trạng không nhận. Kĩ thuật sau khi kiểm tra, kết luận ổ cứng ...

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB lỗi cơ – 3/3

Ngày 1/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của chị Hòa – 0912001024. Ổ cứng Hitachi 320GB không nhận. Kĩ thuật kiểm tra, xác đinh ổ bị lỗi cơ. Tiến hành cứu dữ liệu ...

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB lỗi cơ – 3/3

Ngày 27/2/016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB của a.Hiếu – 0904389506. Ổ cứng không nhận, không quay. Qua kiểm tra, xác định ổ bị lỗi cơ. Kĩ thuật đã ...