Hỏi đáp

Tại sao chi phí cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ lại cao hơn chi phí mua một ổ cứng mới?

Chi phí cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ bao gồm phí mua vật tư + tiền công và khấu hao thiết bị. Vật tư là một chiếc ổ cứng giống như cái ổ cứng của khách hàng bị hỏng. Nếu bề mặt đĩa xấu có thể mất tới 2 hoặc nhiều hơn mới có thể đọc được hết dữ liệu của khách hàng. Thậm chí mất tới vài chiếc mà vẫn không đọc đủ dữ liệu cho khách hàng => khách hàng không đồng ý copy dữ liệu => không thu được vốn. Bởi vậy chi phí cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ thường cao hơn chi phí mua ổ cứng mới, thậm chí gấp vài lần