Hỏi đáp

Máy tính của tôi bị hỏng, đã mang tới cửa hàng sửa máy tính, họ nói ổ cứng bị chết cơ. Bạn có thể cứu được dữ liệu trong đó không?

Chúng tôi chuyên cứu dữ liệu từ ổ cứng hỏng, đặc biệt là ổ cứng chết cơ. Phòng LAB được trang bị đầy đủ thiết bị chuyên dụng phục vụ việc phục hồi dữ liệu. Thời gian phục vụ nhanh, chi phí thấp nhất