Hỏi đáp

Máy chủ của tôi bị hỏng Card raid, tôi có thể lấy dữ liệu từ hệ thống máy chủ đó được không?

Hoàn toàn có thể được. Bạn chỉ cần tháo các ổ cứng chạy trong hệ thống Raid đó và chuyển tới công ty chúng tôi, chúng tôi có thể khôi phục lại toàn bộ dữ liệu từ hệ thống máy chủ với tất cả các định dạng Raid hiện có. Lưu ý: Trước khi tháo bạn nhớ đánh số thự tự ổ cứng trong hệ thống Raid nhé!