Hỏi đáp

Ghost nhầm windows vào phân vùng chứa dữ liệu có phục hồi được không?

Nếu ghost nhầm win vào phân vùng chứa dữ liệu thì khả năng phục hồi từ 40%-90% tùy từng trường hợp