Hỏi đáp

Hdd chết cơ, không nhận Ổ cứng không nhận, chết cơ có cứu được dữ liệu?

Hdd không nhận có rất nhiều nguyên nhân như: cháy, lỗi firmware, gõ đầu đọc, kẹt cơ, chết motor…Để xác định chính xác lỗi thì cần phải qua quá trình kiểm tra, 90% hdd bị chết không nhận đều có khả năng cứu được dữ liệu.