Hỏi đáp

Dữ liệu xóa, format Tôi vô tình xóa, format vậy dữ liệu có khôi phục được?

Nếu dữ liệu bị xóa, format và không sử dụng máy hoặc làm thêm bất cứ gì thì đều có khả năng phục hồi lại