Hỏi đáp

Trường hợp nào không lấy lại được dữ liệu ?

Dữ liệu trong nhiều trường hợp hoàn toàn có thể khôi phục lại, tuy nhiên cũng có một số trường hợp tất cả mọi máy móc và kỹ thuật phải bó tay do thao tác không đúng của người dùng máy tính, do lỗi vật lý...

- Sau khi chúng tôi tiến hành can thiệp mâm đĩa chuyên sâu (Phương án 2), bên trong các ổ cứng bị lỗi vật lý nặng. Các trường hợp như thế này, thông thường không thể lấy lại dữ liệu:

1/ Ghost đè quá nhiều lần

2/ Đĩa cứng bị " vọc" không đúng thao tác và chuyên môn

3/ Các lỗi vật lý