Hỏi đáp

Sau khi dữ liệu cứu được, tôi lưu data vào đâu?

Nếu HDD của bạn còn sửa lại được, chúng tôi sẽ chép dữ liệu vào HDD của bạn và trả cho bạn miễn phí.

Bảo mật tuyệt đối nội dung thông tin.

Dữ liệu sẽ được chép ra ổ cứng khác (do quý khách cung cấp, hoặc chúng tôi sẽ đổi 1 ổ cứng khác tùy trường hợp) hoặc copy ra CD, DVD (dung lượng10Gb trở xuống) miễn phí.
Dữ liệu sẽ được bảo đảm trong vòng 05 ngày sau khi quý khách lấy dữ liệu (tránh trường hợp rủi ro khi quý khách làm mất lại).