Khách hàng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB lỗi cơ – 3/3

Ngày 27/2/016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB của a.Hiếu – 0904389506. Ổ cứng không nhận, không quay. Qua kiểm tra, xác định ổ bị lỗi cơ. Kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 29/2, đã phục hồi dữ liệu toàn vẹn nhưng đến 3/3/2016, khách hàng mới đến kiểm tra và copy dữ liệu