Khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB lỗi cơ – 3/3

Ngày 1/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của chị Hòa – 0912001024. Ổ cứng Hitachi 320GB không nhận. Kĩ thuật kiểm tra, xác đinh ổ bị lỗi cơ. Tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 2/3, khách hàng kiểm tra dữ liệu. Ngày 3/3 dữ liệu được bàn giao.