Khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop gộp ổ đã bị can thiệp

Ngày 03/03/2016 chúng tôi tiếp nhận 1 HDD máy laptop  320GB của a Dũng (0917281785) với mong muốn phục hồi dữ liệu. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng cài win lỗi dẫn đến gộp ổ. Sau đó đã chia lại ổ không thành công và copy thêm 2GB dữ liệu. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong ngày. Nhưng đến 4/3 khách mới đến kiểm tra và copy dữ liệu.