Khách hàng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 750GB lỗi cơ

Ngày 5/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng samsung 750GB cho a.Nam – 0938267188. Ổ cứng không nhận do lỗi cơ. Kĩ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 7/3/2016 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao cho khách hàng.