Khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Vaio 500GB mất dữ liệu

Ngày 7/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng máy laptop Vaio 500GB của a.Tuấn – 0975244757. Ổ cứng bị mất dữ liệu ổ D do xóa nhầm. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày, toàn bộ dữ liệu vừa khôi phục đã được bàn giao trả khách hàng.