Khách hàng

Khôi phục dữ liệu ổ cưnngs Hitachi 320GB gộp ổ – 10/3

Ngày 10/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB của chị Ly – 0913694389. Ổ cứng cài WIn lỗi dẫn đến gộp ổ. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong ngày. Chiều cùng ngày đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.