Khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB mất phân vùng – 10/3

Sang 10/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB của a. BÌnh – 01656101367. Ổ cứng bị mất phân vùng dữ liệu. Kĩ thuật đã lấy lại dữ liệu ngay trong ngày và bàn giao trả khách hàng.