Khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB lỗi cơ – 11/3.

Ngày 10/3/2016 chúng tôi tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cho bạn Sáng – 0972295645. Ổ cứng được mang đến trogn tình trạng không nhận. Qua kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Kĩ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 11/3, đã lấy lại dữ liệu toàn bộ và bàn giao trả khách hàng.