Khách hàng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 500GB lỗi đầu đọc

Ngày 9/3/2016 chúng tôi tiếp nhận 1 bưu phẩm được gửi từ Quảng Bình của a.Mừng – 0912515385 yêu cầu khôi phục dữ liệu. Bên trong bưu phẩm là ổ cứng western 500GB. Kiểm tra tình trạng ổ cứng không nhận, có tiếng kêu. Sau khi kết luận ổ cứng bị lỗi đầu đọc, kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu. Sau 1 ngày, toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi và gửi vào trả khách hàng.